WiM-uutisia

WiM Suomi

TAVOITTEET JA JÄSENYYS

Women in Mining Suomi ry:n (myös WIM Suomi tai WIM Finland) toiminnan tavoitteina ovat verkostoitumisen lisäksi myös naisten osaamisen ja koulutustason arvostuksen lisääminen alan sisällä, sekä tasa-arvon ja diversiteetin edistäminen kaivos- ja kaivannaistoiminnan piirissä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan kannustamaan tyttöjä teknillis-luonnontieteellisille aloille, ja lisäämään kaivostoiminnan kiinnostavuutta myös naisten työllistäjänä.

WIM Suomi tulee pyrkimään avoimeen ja kiihkottomaan keskusteluun naisten asemasta ja mahdollisuuksista kaivosteollisuudessa, sekä monimuotoisuuden eduista johtamisessa ja organisaatioissa. Näkemyksemme mukaan heterogeenisyys yritysorganisaatiossa on sukupuolijakauman lisäksi myös esimerkiksi ikä-, kansallisuus- ja koulutustaustatekijöiden monipuolisuutta. Kaivosteollisuuden muutos monimuotoisemmaksi yhteisöksi ei ole ainoastaan naisten etu, vaan tuottavampi ja tehokkaampi organisaatio hyödyttää kaikkia toiminnan piiriin kuuluvia.

Jäsenenä voit hyötyä monipuolisista kontakteista verkostomme piirissä, osallistua järjestämiimme tapahtumiin ja liittyä suljettuun Facebook-ryhmäämme. Tulevaisuudessa pyrimme järjestämään myös koulutuksia ja mentorointia.

Toivotamme jäseninä tervetulleiksi kaikki, jotka tukevat yhdistyksemme tavoitteita ja näkemyksiä.

Jäsenhakemuksen voit lähettää tästä linkistä löytyvällä lomakkeella. Jos haluat ryhtyä yhdistysaktiiviksi, osallistua talkootyöhön tai omaat taitoja, joita haluaisit käyttää yhdistyksemme hyväksi, kerro siitä lomakkeen Lisätietoja-kentässä.