Kaivokset ja digitalisaatio

24.5.2022 pidetyssä Wiminaarissa aiheena olivat Kaivokset ja digitalisaatio. Wiminaarin puhujana oli Jani Luusua, joka toimii projektipäällikkönä Boliden Kevitsan kaivososastolla. Wiminaariin osallistui 17 henkilöä.

 Boliden Kevitsan esiintymä on yksi suurimmista mineraalilöydöistä Suomen historiassa. Kaivos tuottaa useita vihreään siirtymään vaadittavia metalleja, kuten nikkeliä, kuparia, platinaa, kobolttia, palladiumia sekä kultaa.  

Kevitsan kaivoksella digitalisaation perusedellytyksenä on kaivoksen oma, suljettu LTE- eli 4G-verkko. LTE-verkko on mm. etäkäytettävien koneiden perusedellytys kaivoksella. Suljettu LTE-verkko takaa verkon tietoturvallisen käytön. 5G-verkkoa ei ole vielä Kevitsassa testattu, mutta Boliden-konserni testaa sitä tällä hetkellä Ruotsissa. 

Kevitsan kaivoksella tuotannonohjausjärjestelmä mm. laskee automaattisesti, minne kiviauton kannattaa ajaa lastaukseen lastin purun jälkeen. Ohjausjärjestelmällä voidaan myös seurata kiviautojen reittejä ja sijaintia sekä laskea ja ohjeistaa kiviautokuskeja maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi lastauksessa.  Kaivoksella on käytössä myös  koneohjausjärjestelmä. Koneohjausjärjestelmästä voidaan seurata esimerkiksi lastauksen etenemistä ja kaivoskoneiden tilaa. Koneohjausjärjestelmä myös neuvoo operaattoria, jos konetta käytetään virheellisesti. 

Turvallisuutta kaivoksella parantavat mm. etäkäyttöiset poravaunut, joita ohjataan toimistotiloista. Tämän lisäksi avolouhoksella on useita kameroita, jotka on asennettu LTE-tukiasemiin sekä louhosta valvovia seinämätutkia.

Tulevaisuudessa kaivoksen on tarkoitus lisätä autonomisia ajoneuvoja ja etäkäyttöisiä koneita, kuten puskukoneita ja pistokaivinkoneita. Tulevaisuuden näkymissä siintää myös haaste: miten saadaan kaivosalalle tarpeeksi automaatio-osaajia? Laitteet vaativat erityisosaamista toimintakuntoisuuden säilyttämiseksi. Miten saadaan viestiä eteenpäin, että kaivosala on enenevissä määrin siistiä työtä, eritoten etäkäytön ja autonomisten laitteiden lisääntyessä? 

WIM Finland kiittää Jania ja kaikkia webinaarin osallistujia mielenkiintoisesta tilaisuudesta!