Hallitus 2020 esittely

PUHEENJOHTAJA ARJA SARPOLA

"Olen kemian laborantti, epäorgaanisen kemian maisteri, vesi- ja ympäristötekniikan tohtori, metallien vesikemian dosentti, ammatillinen opettajapätevyys ja pitkä ura erilaisissa laboratorioalan töissä.

Ohjaan liiketoimintayksikön päällikkönä Eurofins-konsernin Mineral Testing klusterin Sodankylän palvelutuotantoa. Keskitymme kaivosten ja malminetsinnän tarvitsemaan analytiikkaan.

Tasa-arvo ohjaa toimintaani. Haluan myös nähdä enemmän naisia likaisissa hommissa. WIMin avulla haluan murtaa aikansa elänyttä ajatusmallia “pojat sotkee ja tytöt siivoo”.
▪▪▪
I´m a laboratory technician, master in inorganic chemistry, doctor of water and environmental engineering, docent of aquatic metal chemistry, pedagogical qualification for teaching in universities, vocational and high schools, and thus a long career in various laboratory jobs.

As a Business Unit Manager (BUMA), I lead the service production of Sodankylä unit, in Mineral Testing cluster of Eurofins Group. We focus on the analytics needed in mining and exploration.

Equality is a concept that guides me in action. I want to see more women in dirty jobs. With help of WIM I want to break the outdated way of thinking "boys smudge and girls clean up"

WiMin puheenjohtaja Arja Sarpola

KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖ - MARIKA TUOMELA-PYYKKÖNEN

"Toimin tohtorikoulutettavana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa, Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikössä. Tutkin isojen infrahankkeiden hankintakyvykkyyksiä ja väitöskirjassani keskityn kaivosteollisuuteen. Olen ensimmäistä vuotta mukana WiMin toiminnassa ja hallituksessa vastuullani ovat kansainväliset suhteet – tämä on alue, johon uskon voivani tuoda vahvistusta verkostojeni ja tutkimukseni myötä. Sydäntä lähellä on myös tasavertaisen koulutuksen tukeminen ja erityisesti vähemmistöjen tukeminen matematiikan ja tekniikan opintojen ja työurien pariin.
▪▪▪
I’m currently a doctoral student at University of Oulu, Oulu Business School. In my dissertation, I study the purchasing and supply management (PSM) capabilities in large infrastructure projects and my specified research context is mining sector. This is my first year in WiM Finland and I’m responsible for international relations. Very close to my heart, is also to support minorities and equal opportunities, hence I fully support STEM studies and careers within for everyone."

Kansainvälisistä suhteista vastaava Marika Tuomela-Pyykkönen

VARAPUHEENJOHTAJA HANNA JUNTTILA

"Olen Hanna Junttila, geologi. Olen yksi WiM Suomen perustajista. Työskentelen Eurofins Mineral Testingissä Asiakaspalvelupäällikkönä.

Haluan olla omalla toiminnallani edistämässä tasa-arvoisempaa työkulttuuria sekä kannustaa tyttöjä matemaattis-luonnontieteellisille ja teknillisille aloille. Myös alan sidosryhmäyhteistyössä tasa-arvoasiat tulisi ottaa paremmin huomioon.
▪▪▪
I am Hanna Junttila, Geologist. I am one of the founders of the organization. My current job is at Eurofins Mineral Testing as a Customer Service Manager.

As a member of WiM Finland I have a chance to promote natural sciences and technical sciences to girls. Also, in co-operation with stakeholders, the equality aspect should be considered more than it currently is."

Varapuheenjohtaja Hanna Junttila

VIESTINTÄVASTAAVA MIIA MIKKONEN

"Olen maantieteilijä, joka on päätynyt kaivoshankkeen yhteiskuntasuhteiden hoitamisen ja malminetsintäpalveluiden kansainvälistymisselvitysten kautta markkinoimaan ja kartoittamaan Timegate Instrumentsin kehittämän aikaerotteisen Raman spektroskopian mahdollisuuksia mineralogian analysoinnissa kaivosteollisuudessa. Olen nyt toista vuotta WiMin hallituksessa ja ollut mukana yhdistyksen hommissa perustamiskokouksesta alkaen. Pääpuuhamaatani on viestintä, ja tavoitteenani onkin levittää WiMin ilosanomaa laajemmalle tulevan vuoden aikana, kuten myös saattaa jäseniä yhteisten lounas- ja päivällispöytien ääreen.
▪▪▪
I´m a geographer with a background in mining industry as community liaison officer in a mining project and internationalizing mineral exploration services. Currently I am working with time-gated Raman spectroscopy developed by Timegate Instruments with an aim to find opportunities in mining industry with mineral analysis for this novel technology. This is my second year working with communications in WiM, though I have been around since the first official meeting. My main objective is to spread the joy of WiM further during this year, as well as getting members to get-together for luncheons and dinners."

Viestintävastaava Miia Mikkonen

YHDISTYKSEN SIHTEERI SARA KOTIMÄKI

"Olen ”etelän vetelä”, joka päätyi työskentelemään laboranttina ja näytteenkirjaajana Eurofins Mineral Testingin Sodankylän toimipisteeseen. Ennen laborantin uraani ehdin jonkin aikaa vaikuttamaan hotelli- ja ravintola-alalla.

Jonkun olisi pitänyt sanoa minulle, että tyttökin pärjää teknisellä alalla, kun pääsin peruskoulusta. Olisin varmasti päätynyt opiskelemaan jotain teknistä jo aikaisemmin. Jokainen voi oppia mitä vain sukupuoleen katsomatta. Sen tahdon kertoa kuuluvasti.
▪▪▪
I come from the Southern Finland but ended up working as laboratory technician and receptionist at Eurofins Mineral Testing's Sodankylä unit in Lapland. Before my career as a laboratory technician, I spent some time influencing the hotel and restaurant industry.

Someone should have told me that a girl can get somewhere in the technical field when I graduated from elementary school. I would have decided to study something technical earlier. Anyone can learn anything, regardless of gender. That is what I want to shout out loud."

WiMin sihteeri Sara Kotimäki

RAHASTONHOITAJA JOHANNA ALITALO

"Olen Johanna Alitalo, geologi ja kauppatieteen opiskelija ja olen tehnyt liki kahdenkymmenen vuoden työuran kaivoksilla ja malminetsinnässä. Olen yksi Suomen WiMin perustajajäsenistä ja tällä hetkellä toimin yhdistyksen rahastonhoitajana.

Toivon WiMin tekevän osaltaan kaivosteollisuudesta paremman ja houkuttelevamman vaihtoehdon entistä useammille.

▪▪▪

I'm Johanna Alitalo, a geologist and a master's student in business studies and I have approximately 20 yrs career history in mining and exploration behind me. I am one of the four founding members of WiM Finland and at the moment I act as a treasurer of the association.

My wish is that WiM will help make the mining industry a better and more attractive career option for more people."

Rahastonhoitaja Johanna Alitalo