Esityslista

Women in Mining Suomi Ry vuosikokouksen 2023  esityslista

Aika 4.2.2023 klo 13:30-15.30

Paikka: WSP:n toimisto, Kelloportinkatu 1 D, 33100 Tampere / Google meet

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 ääntenlaskijaa sekä pöytäkirjantarkastajat (2kpl) 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitellään tilinpäätös, vuosikortomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2023

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet 

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

11. Palkitsemiset

12. Yritysjäsenyyden mahdollistaminen

13. Muut esille tulevat asiat.

14. Kokouksen päättäminen.