Muutos organisaatioissa

Sosiotekninen muutos kaivosteollisuudessa (2016)

https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T251.pdf

Asiantuntijaorganisaatio muutoksessa (2006)

https://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2006/P620.pdf