WiM Suomi eri medioissa

WiM Suomi ry haluaa laajentaa kaivos- ja kaivannaisalojen naisverkostoa valtakunnan laajuisesti, ja tätä tavoitetta edistääkseen pyrkii saamaan näkyvyyttä erilaisissa yhteyksissä.

WiM-UUTISET

Yhdistys julkaisee omia tiedotteita ja toimintaansa koskevia uutisia omalla uutissivullaan. WiM-aiheisia tai naisia ja kaivos- ja kaivannaisalaa koskevia uutisia muista medioista keräämme erilliseen arkistoon.

SOSIAALISEN MEDIAN ALUSTAT

Sosiaalinen media (Facebook sekä Instagram) ovat tärkeimmät viestintäkanavamme jäsenten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Jäsenmäärän kasvaessa julkaisemme yhdistyksen sivut myös LinkedIn-alustalla kansainvälisen kattojärjestön International Women in Miningin avustuksella. Mahdollisuuksien mukaan aktivoidumme muissakin sosiaalisissa medioissa.


LEHDET JA SÄHKÖISET JULKAISUT

Pyrimme saamaan näkyvyyttä myös alan lehdissä ja verkkojulkaisuissa. Tulevassa Vuorimiesyhdistyksen julkaiseman Materia-lehden FinnMATERIA-messunumerossa tulee olemaan juttu yhdistyksemme perustamisesta.