Yhdistyksen perustaminen

MITÄ

Mitä seuraa, kun neljä naista lähtee yhdessä Vuorimiesyhdistyksen laivaseminaariin, jossa ei ole yhtään naispuhujaa? Uusi yhdistys - Women in Mining Finland ry - joka haluaa lisää naisia kaivosalalle, sekä edesauttaa naisia etenemään ja löytämään paikkansa alalla.

MIKSI

Vuorimiesyhdistyksen julkaiseman Materia-lehden artikkeli, jossa nykyinen Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen kertoo kokemuksestaan Outokummun hallintoneuvostossa 80-luvulla, herätti perustajajäsenissä sekä suurta huvitusta että syvempää pohdiskelua siitä, miten ja millä perusteilla yrityksissä toimitaan ja tehdään päätöksiä.

"Tarinassa Outokummun johto esitteli [Erkki Liikaselle] halujaan lopettaa yhden rönsyn – kuparikierukkaliiketoiminnan – joka kuitenkin oli yrityksen kannattavin liiketoiminta-alue. Asiaa ihmeteltyään hänelle vastattiin, että vuoriteollisuus on paksusormisten miesten hommia ja kierukkatuotteet aivan liian pieniä." (Materia, 2/2018, s. 25)

1980-luvulta on tultu pitkälle, mutta perinteiset ja joiltakin osin vanhentuneet ajatusmallit ovat edelleen läsnä myös kaivos- ja kaivannaisteollisuudessa. Paitsi naisverkosto, WiM Suomi pyrkii olemaan myös omaa alaansa kohti tasa-arvoa, monimuotoisuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta vievä yhdistys.

MITEN

Women in Mining Finland ry on yhdistys, jonka toimintaan jokaisen kiinnostuneen on helppo tulla mukaan, joka kuuntelee jäseniään ja jonka toiminta on avointa, läpinäkyvää ja demokraattista.

Tapahtumista halutaan rakentaa rentoja ja pitää kynnys osallistumiseen matalalla. Toivomme saavamme aktiivisia jäseniä, jotka ideoivat, tekevät ja osallistuvat.

Pyrimme avoimeen keskusteluun ja yhteistoimintaan niin kaivosyhtiöiden kuin urakoitsijoiden, laitevalmistajien ja muidenkin kaivostoiminnan sidosryhmien kanssa. Olemme halukkaita keskustelemaan yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista myös ammattiyhdistysten, oppilaitosten ja päättäjien kanssa.

WiM Finlandin perustajajäsenet

- -

Johanna Alitalo

Hanna Junttila

Mari Kela

Heli Rautjärvi

ps. Lue lisää yhdistyksen perustamisesta Materia-lehden tulevasta FinnMATERIA -messunumerosta!