Oulu Mining Summit

Seuraava Oulu Mining Summit järjestetään

1.-4. syyskuuta 2020

Oulu Mining Summit on Oulu Mining Schoolin vuosittain järjestämä tapahtuma, joka on suunnattu kaivosyhtiöille, yliopistoille, tutkimuslaitoksille, konsulttiyhtiöille ja kaivosalaan liittyville toimijoille. Tavoitteena on jakaa viimeisintä tutkimustietoa kaivannaisalaan liittyvästä tieteestä ja teknologiasta - koko ketjun matkalta aina geologiasta ja geofysiikasta kaivossuunnitteluun ja rikastukseen. Oulu Mining Summit haluaa tuoda esille kaivosteollisuuden onnistumisia, mahdollistaa tietämyksen, kokemuksen ja ideoiden vaihdon sekä käydä keskustelua kaivosteollisuuteen ja liitännäisaloihin liittyvistä haasteista.


The annual Oulu Mining Summit aims to build up a platform for mining companies, universities, research institutes, consulting companies and other mining-related enterprises.

The summit is to: disseminate updated science and technology covering the whole chain from geology and geophysics to mining engineering and mineral processing, to present successful examples from mining or mining-related industry, to exchange knowledge, experience and ideas, and to discuss the challenges in current mining and mining related fields.