Women in Mining Suomi ry

Idea Women in Mining -toiminnan järjestämisestä Suomessa heräsi keväällä 2018, ja toiminnalle havaittiin välittömästi olevan kysyntää ja kiinnostusta. Tuumasta ryhdyttiin muitta mutkitta toimeen, ja Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti yhdistyksen rekisteröinnin 2.7.2018.

Yhdistyksen virallinen nimi on Women in Mining Suomi ja sen kotipaikka on Oulu. Kansainvälisessä kirjeenvaihdossa ja sosiaalisessa mediassa käytetään nimeä Women in Mining Finland. Yhdistys on kansainväliseen Women in Mining -verkostoon kuuluva, Suomessa toimiva, itsenäinen kansallinen yhdistys, ja käyttää Women in Mining -nimeä kansainvälisen kattojärjestön luvalla.

TAVOITTEET JA TOIMINTA

Women in Mining Suomi ry:n tarkoituksena on toimia verkostona kaivos- ja kaivannaisaloilla, sekä niihin läheisesti liittyvillä muilla aloilla, toimiville naisille työtehtävistä ja koulutustaustasta riippumatta. Toiminnan tavoitteina ovat myös naisten osaamisen ja koulutustason arvostuksen lisääminen alan sisällä, sekä tasa-arvon ja diversiteetin edistäminen kaivos- ja kaivannaistoiminnan piirissä.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös kannustamaan tyttöjä teknillis-luonnontieteellisille aloille. Erilaisten kaivosteollisuuden hankkeiden edetessä osaavan työvoiman löytäminen tulee olemaan huomattava tekijä niiden onnistumisen kannalta, ja WIM Suomi voi edistää kaivos- ja kaivannaisteollisuuden sekä niihin liittyvien projektien houkuttelevuutta naisosaajien työllistäjänä.

Yhdistys järjestää jäsenille suunnattua toimintaa ja tapahtumia, pyrkii vahvistamaan jäsenten osaamista ja laajentamaan kontaktiverkostoa.

VISIOITA TULEVASTA

Toiminnan vakiinnuttua pyrkimyksenä on kehittää erityisesti koulutus- ja mentorointitoimintaa, sekä kansainvälistä yhteistyötä. Suomi on monilla kansainvälisillä mittareilla maailman kärkimaita tasa-arvossa, mutta perinteisesti miesvaltaisilla aloilla riittää kehittämiskohteita.

KOULUTUS JA MENTOROINTI

Kotimaassa täsmennetyillä koulutuksilla voidaan parantaa jäsenten valmiuksia työhaastatteluissa ja erilaisten työtehtävien ja tilanteiden hallinnassa. Mentoroinnin avulla pitempään kaivos- ja kaivannaisalalla toimineet naiset voivat välittää hiljaista tietoaan eteenpäin siitä kiinnostuneille, vahvistaen heidän ammattitaitoaan, itseluottamustaan ja toimintaedellytyksiään. Myös kokeneet kaivosnaiset voivat saada mentorointia ja piristystä omaan työhön esimerkiksi eri alojen osaajilta.

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan viedä tietoa tasa-arvosta suomalaisessa yhteiskunnassa ja yritystoiminnassa muihin maihin ja yhteisöihin, ja samalla saada omaan toimintaamme uusia ideoita ja ajatuksia. Kansainväliset kontaktit myös vahvistavat tiedonjakoa, ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä sekä mahdollisuuksia jäsenille siirtyä kohti kansainvälisiä tehtäviä työssään.