Ilmoittautuminen - Registration

Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella Women in Mining Suomi ry:n vuosikokoukseen ja oheisohjelmiin.

~~~~~~~

Please register to Women in Mining Finland's annual meeting and other programme via this form.

WiM jäsenyys / WiM membership *

Vierailun osallistujamäärä Bolidenin Kevitsan kaivokselle on rajoitettu, maksimi 20 henkilöä. Tämän vuoksi paikat varataan ensisijaisesti WiM-jäsenille ja henkilöille, jotka eivät työskentele Kevitsassa. Muutoin noudatetaan ilmoittautumisjärjestystä.

The amount of participants to the Kevitsa mine visit is limited, maximum of 20 persons. Therefore we give places firstly to WiM-members and people who do not work at Kevitsa. Otherwise the order of registration is adhered to.

Osallistumiseni / I will attend *

*** Huomio! Attention!

Jos osallistut kaivosvierailuun, täytäthän myös seuraavat kentät:

If you are participating in the mine visit, please fill the following fields:

****** Lauantain iltajuhla on WiM-jäsenille ilmainen, muilta peritään osallistumismaksu 20 €, joka sisältää ruokaa ja juomia.

****** Saturday evening party is free for WiM members, others will be charged participation fee of 20 €, which includes food and drinks.

Osallistujalista jaetaan vierailujen kohteille, sponsoreille sekä muille osallistujille. Sitä ei julkaista missään mediassa tai jaeta ulkopuolisille tahoille.

The list of participants will be delivered to the companies we visit, the sponsors and other participants. It will not be published in any media or shared with any parties outside  the event.

Nimi- ja yhteystietoni saa julkaista osallistujalistassa. / My name and contact info can be included in the participant list. *