WiM-seminaari 31.1.2020 - Tietotekninen tuki kaivoshankkeessa

23.1.2020

Datanomi Heli Illikainen AA Sakatista kertoo WiM-seminaarissa IT-tuen erityispiirteistä kaivoshankkeessa. Millaisia tietoteknisiä vaatimuksia kaivoshankkeen eteenpäin viemisessä on ja millaisten murheiden kanssa geologit ja kaivosinsinöörit lähestyvät mikrotukea? 💾💻🖨🕹

~~~

The Wim Seminar features datanome Heli Illikainen from AA Sakatti Mining. She describes the special characteristics of technical support in a mine development project. What are the specific demands on these services in mining, and what are the common causes the geologists’ and mining engineers’ technical grief and sorrow? 💾💻🖨🕹

Kuvat julkaistu Anglo Americanin luvalla. Images courtesy of Anglo American. © 2020 Anglo American Plc