WiM-seminaari 31.1.2020 - Urakoinnista ja tuotannonkirjauksesta

21.1.2020

Tuotannonsuunnittelija Mari Seilonen Tapojärveltä kertoo WiM-seminaarissa urakoinnista maanalaisessa kaivoksessa sekä tuotannonkirjauksesta. ✒️ Mikä on urakoitsijan rooli pitkäaikaisessa kaivoshankkeessa ja mitä lisäarvoa urakoitsija voi tuottaa tilaajalle? Millaista tietoa suoritteista kerätään ja miten sitä voidaan hyödyntää?
~~~
Production designer Mari Seilonen from Tapojärvi Oy will talk in the WiM-seminar about contracting in an underground mine, as well as keeping performance records. ✒️ What is the role of a contractor in a long-term mining project and what added value can we produce for the customer? What data is gathered from our operations, and how can it be utilised?

Kuvat julkaistu Tapojärven luvalla. Images courtesy of Tapojärvi Oy. © Tapojärvi Oy 2019