WiM-seminaari 31.1.2020 - Kaivostoiminnan sijoitusmekanismit

30.1.2020

Geologi Johanna Alitalo Otso Goldilta puhuu WiM-seminaarissa kaivosteollisuuden rahoitusmekanismeista ja sijoittamisesta kaivostoimintaan. 📈💲💵💰Miten suuren ja pitkään valmistellun kaivoshankkeen rahoitus rakentuu? Miten yksityishenkilön kannattaa sijoittaa kaivannaisalaan?
~~~
Geologist Johanna Alitalo from Otso Gold speaks at the WiM Seminar about financial mechanisms of the mining industry. 📈💲💵💰What is the monetary structure of a large and long-planned mining project? How should a private investor go about investing in mining?

Image: Copyright Free. Public Domain image dedication. CC0 1.0 Universal Licence – http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/